Jiné vyznání

Stydíš se za to, že jsi křesťan? Máme být jiní, jít proti proudu, nepřizpůsobovat se tomuto světu. Pochopila církev význam své odlišnosti a úkolu? Je úkolem církve používat nesrozumitelný jazyk, zastaralé formy, povyšovat se nad ostatní a izolovat se od otázek, které společnost řeší? Je možné, aby církev byla srozumitelná, pravdivá, slyšitelná a přinášela živou dobrou zprávu evangelia, která je tak jiná od toho, co nabízí člověku dnešní svět? Najdi svoji opravdovou hodnotu v Kristu! Vykroč na dobrodružnou cestu proti proudu. Zažij Boží moc, která proměňuje životy!

Záznam akce Multicamp 2023.
Slovo: Libor Osouch
Téma: Jiné vyznání
Pro xtelevize.cz vyrobila xvize z.s.

CHCETE-LI PODPOŘTE NÁS.

Č.Ú. 2201864461 / 2010

© 2023 - XVIZE z.s. - xtelevize.cz