UNAVENÝ JAKO JEŽÍŠ – Milan Michalko

CHCETE-LI PODPOŘTE NÁS.

Č.Ú. 2201864461 / 2010

Co tě nejvíce unavovalo v roce 2020?
Jaký byl nejsilnější okamžik s Ježíšem v roce 2020?
Zažil nebo promarnil jsi někdy překvapivé Boží řešení nějakého problému?
Jaký vidíš rozdíl mezi tím jak jednal v únavě Ježíš a Ezau?
Slovo: Milan Michalko Text: Jan 4, 6

© 2023 - XVIZE z.s. - xtelevize.cz