SAM Orlová 2020

https://www.youtube.com/c/xtelevize

ČTVRTEK
18:00 Bohoslužba – Věda a víra – Zdeněk Susa

PÁTEK
09:00 Bohoslužba – Zasvěcenost – Vlastimil Ciesar
11:45 Seminář – Zdraví a nemoc očima věřícího lékaře – Zdeněk Susa
14:30 Seminář – Samson – Zuzana Kasalová
16:00 Seminář – Různost krásná i vražedná (temperament v partnerských vztazích a konfliktech) – Karel Řežábek
18:00 Bohoslužba – V čem byla Samsonova síla – Karel Řežábek

SOBOTA
09:00 Bohoslužba – V čem byla Samsonova slabost – Filip Boháč
11:45 Seminář – Připrav se na vztah (na manželství)! – Karel Řežábek

NEDĚLE
09:00 Bohoslužba – Bůh vítězící – Emil Macura

Změna programu vyhrazena.